Informaatika valikkursused gümnaasiumile

Loodud: 08.05.2023 Uuendatud: 01.02.2024

Haridustase
{{ item.name }}
Ainevaldkond
{{ item.name }}
Teema
{{ domain.name }}
Tüüp
{{ item.name }}
Programmeerimiskeeled
{{ item.name }}
Programm on kasutatav
{{ item.name }}

Gümnaasiumi informaatika ainekava arendab nii raal- kui disainmõtlemist. Ainekava keskmes olev digilahenduse arendusprojekt paneb meeskonnana tööle erineva ettevalmistuse saanud õpilased. Õpilased asetatakse päriselulisse olukorda, kus tuleb igaühel täita oma roll ning samas pingutada koos ühise eesmärgi nimel.

Informaatika ainekava koosneb viiest valikkursusest ja digilahenduse arendusprojektist:

  • Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
  • Tarkvaraarendus (andmestruktuurid, andmevahetus, kasutajaliides, tarkvaraarenduse projekt)
  • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
  • Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
  • Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)
  • DigiTaru ehk digilahenduse arendusprojekt. Tehakse 3-5 liikmelistes rühmades, soovitavalt on igal rühmal kaks mentorit, üks koolist ja teine IT ettevõttest.

Lisaks võivad gümnaasiumid informaatika ainekava osana pakkuda ka küberkaitse valikkursust ning varem loodud valikkursusi (robootika ja mehhatroonika, 3D-modelleerimine, geoinformaatika, arvuti kasutamine uurimistöös).

Loe rohkem gümnaasiumi informaatika valikursuste kohta siit. Õpikute õpetajamaterjali osa leiad, kui klikid “Abiks” ja seejärel “Õpetajamaterjal”. Õpetajamaterjali salasõna saamiseks kirjuta kirke.kasari@harno.ee.

Informaatika valikkursused gümnaasiumile on loodud Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Tagasiside

Tagasiside tüüp
{{ error }}
Tagasiside
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i puutumatusnormid ja kasutustingimused.

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 102 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.