Informaatika valikkursused III kooliastmele

Loodud: 06.09.2023 Uuendatud: 19.02.2024

Haridustase
{{ item.name }}
Ainevaldkond
{{ item.name }}
Teema
{{ domain.name }}
Tüüp
{{ item.name }}
Programmeerimiskeeled
{{ item.name }}
Programm on kasutatav
{{ item.name }}

2023. aastal uueneb informaatika ainekava kõigis kooliastmetes. Kui I ja II kooliastmele ning gümnaasiumile on varasemalt õppekavale vastavad digiõpikud juba loodud, siis 2023. aasta teises pooles valmisid õpikud ka III kooliastmele.

Valikõppeaine „Infoühiskonna tehnoloogiad“ eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada algteadmised selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus infoühiskonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Valikõppeaine „Digiloovtöö“ eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada loovtöö tegemine selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus digiloovtöö põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Digiõpikud on kõigile tasuta - kutsume koole üles neid kasutama, kopeerima, muutma ja autoritele tagasisidet andma.

III kooliastme digiõpikud on loodud Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Tagasiside

Tagasiside tüüp
{{ error }}
Tagasiside
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i puutumatusnormid ja kasutustingimused.

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 102 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.