Informaatika õpiampsud

Loodud: 10.11.2023 Uuendatud: 19.02.2024

Haridustase
{{ item.name }}
Ainevaldkond
{{ item.name }}
Teema
{{ domain.name }}
Tüüp
{{ item.name }}
Programmeerimiskeeled
{{ item.name }}
Programm on kasutatav
{{ item.name }}

2023. aasta hilissügisel valmisid 12 õpiampsu III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele informaatika-alase huvi ja teadlikkuse tõstmiseks. Tegemist on umbes 3 minutiliste videotega, millele on H5P tööriistaga lisatud interaktiivsed küsimused. Õpiampsud tellis Haridus- ja Noorteamet ning teostas MTÜ Videoõps ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts.

Seitse videot tutvustavad erinevaid IT-valdkonna erialasid: süsteemiadministraator, süsteemianalüütik, testija, veebidisainer, tarkvaraarendaja, andmeanalüütik ja elektroonikainsener. Erialad on valitud sellised, mida on võimalik Eesti kõrg- ja kutsekoolides õppida. Videotes tutvustavad oma tööd Helmese, Pipedrive'i ja Starship Technologies töötajad.

Viis videot keskenduvad tehisintellektiga seotud teemade tutvustamisele. Videotes käsitletakse teemasid nagu tehisintellekti mõiste ja üldine tutvustus, tehisintellekt hariduses, tehisintellekt teaduses, tehisintellekt ärimaailmas ning tehisintellektiga seotud eetilised küsimused.

Videod on mõeldud kasutamiseks informaatika valikaine tundides III kooliastmes ja gümnaasiumis või ka karjääriteemade käsitlemisel klassijuhataja tunnis, eesti keele tunnis jm. Materjale võib kasutada nii individuaalseks õppimiseks kui klassis ühiselt vaatamiseks, videote vaatamisele võiks järgneda arutlemist või edasiuurimist eeldav ülesanne. 

Videote sisu lähtub PRÕK ja GRÕK valikaine "informaatika" järgmistest eesmärkidest, õpitulemustest ja teemadest:

Põhikool:

  • kirjeldab tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid;
  • oskab nimetada erinevaid IKT-ameteid, oskab kirjeldada, mida selles ametis tehakse ja teab, missuguseid eeldusi on vaja, et neis ametites töötada;
  • teab ja oskab nimetada erinevaid IKT-valdkonna erialasid ning võimalusi edasisteks karjäärivalikuteks;
  • IKT kasutamine ettevõtluses (äriinfotehnoloogiast küberturbeni), iduettevõtlus. 

Gümnaasium:

  • informaatika õppimise eemsärgiks gümnaasiumis on see, et valdkonna vastu sügavamat huvi tundvad õpilased omandaksid erialased informaatikateadmised ja -oskused, mis loob neile võimalused planeerida enda tulevast tööelu ja karjääri IKT-ga seonduvatel erialadel või ka nutikamal tehnoloogiauuenduste rakendamisel IKT-ga kaudsemalt seotud ametites. Samas annab antud aine õppimine võimaluse tekitada huvi ja saada esmased teadmised antud valdkonna karjääri- ja edasiõppimise võimaluste osas;
  • küberkaitse; enesetäiendamine; edasiõppimise võimalused valdkonnas; küberkaitsega seotud ametid; karjääri planeerimine, õppimis- ja töötamisvõimalused, teadustöö/uurimistöö võimalused. 

 

Kõik videod ilma H5P ineraktiivsete küsimusteta on leitavad Videoõpsi Youtube-i kanalist: IT-valdkonna erialade videod ja tehisintellekti videod.

Informaatika õpiampsud on loodud Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Tagasiside

Tagasiside tüüp
{{ error }}
Tagasiside
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i puutumatusnormid ja kasutustingimused.

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 102 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.