Lego harivad klotsid

Haridustase
Tüüp
Programmeerimiskeeled
Programm on kasutatav
Ainevaldkond
{{ domain.name | lowercase }}
HIND
{{ price }}
{{ download.name | uppercase }}
{{ download.link }}
{{ facebook_group.name | uppercase }}
{{ facebook_group.link }}
{{ additional_material.name | uppercase }}
{{ additional_material.link }}

Tegemist on harivate lego-klotsidega, millega saab ehitada, visualiseerida, erinevaid aineid, näiteks eesti keelt, matemaatikat, inimeseõpetust, loodusõpetust, tööõpetust, teaduse ja infotehnoloogiaõpet õppida. Klotside kasutamine õppetöös lihtsustab õpilastel keeruliste mõttemudelite õppimist, süsteemsust, korda ja järjepidevust. Klotsid sobivad ka koju huvitavaks ja harivaks tegevuseks koolivälisel ajal.

Lõbusaid fakte: LEGO nimi pärineb kahest sõnast "leg godt", mis tähendab taani keeles „mängi hästi“. Keskmiselt on igal inimesel maailmas 86 legoklotsi. 2012. aastal toodeti tunnis 5,2 miljonit legoklotsi. Ulatumaks maalt kuule, pead laduma üksteise peale 40 miljardit legoklotsi. Eestis toetab hariduslike legode kasutuselevõttu koolides ja huviringides ProgeTiigri programm.

Õpilood

Nimi Haridustasemed Ainevaldkonnad
{{ scenario.name }} {{ education_level.name | uppercase }} {{ category.name | uppercase }}

Videod ja abistavad materjalid

Pildid

Koodinäited

Õpetajate kogemused

Olenevalt komplektist on võimalik klotsidega õpetada nii teadust, matemaatikat kui eesti keelt. Klotside kasutamine võimaldab diferentseeritud õpetamist, need õpilased, kes vajavad täiendavat näitlikustamist ja korduvat läbitegemist, saavad hariduslikest legodest palju abi. Oleme vahetanud välja nt lugemiskontrolli, kus õpilased teevad testi või ühisnäidendi ning arutlevad palju sügavamalt loetu läbi.

Õppurite kogemused

Meile väga meeldib, kui õpetaja kasutab tunnis klotse. Loome sellega erinevaid maailmu, paneme kokku seikluse ja õpime ka matemaatikat.

Sinu tagasiside

Märkasid viga? Soovid midagi sellele sissekandele lisada?Anna meile tagasisidet…

Tagasiside

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 60 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.