LEGO WeDo

Haridustase
Tüüp
Programmeerimiskeeled
Programm on kasutatav
Ainevaldkond
{{ domain.name | lowercase }}
HIND
{{ price }}
{{ download.name | uppercase }}
{{ download.link }}
{{ facebook_group.name | uppercase }}
{{ facebook_group.link }}
{{ additional_material.name | uppercase }}
{{ additional_material.link }}

Tegemist LEGO® WeDo hariduslike toodete seerias välja töötatud teise põlvkonna robootikakomplektiga, mis sobib kasutamiseks eelkõige eelkooliealistele või õpilastele I kooliastmes. Robootikakomplekti kuulub lisaks enam kui 250 detailile ka kaks andurit - kallutusandur ja infrapunaandur (liikumist ja kaugust mõõtev andur), alalisvoolu servomootor ning eelnevalt kirjeldatud seadmeid juhtiv programeeritav kontroller. Komplekti on võimalik kasutada koos spetsiaalse inglisekeelse tarkvaraga, mis sisaldab muuhulgas erinevaid teadusprojekte koos tegevustikke kirjeldavate läbiviimisjuhendiga õpetajale. Tarkvara abil on võimalik lihtsas graafilises keskkonnas edastada kontrollerile programmikäske mootorite ning andurite juhtimiseks. Tarkvara saab kasutada Microsoft® Windows®, Apple® OS X või iOS ning Android operatsioonisüsteemil baseeruvates seadmetes - nii arvutites kui ka tahvelarvutites. Tarkvara on tasuta alla laaditav.

Komplekt on väga hästi kasutatav LTT valdkonnas käsitlevate õpiteemade näitlikustamiseks ning rakendamiseks praktilistes õpitegevustes I kooliastmes.

Õpilood

Nimi Haridustasemed Ainevaldkonnad
{{ scenario.name }} {{ education_level.name | uppercase }} {{ category.name | uppercase }}

Videod ja abistavad materjalid

Pildid

Koodinäited

Õpetajate kogemused

Legod on suurepärased vahendid täpsuse, loogika ja matemaatika õpetamiseks. Võimaldab diferentseerivat õpet. Õpilased, kes ei oska veel kõike, jõuavad teistele paremini järele, sest nad saavad asju läbi katsuda ja protsesse tunnetada.

Õppurite kogemused

Ootame väga tundi, kus õpetaja lubab meil WeDo klotse kasutada. Meil on koolis neid mitu karpi, et iga grupp saab oma ülesande. Pärast siis käime vaatamas, mida teised on teinud. Mõnikord kasutame seda matemaatikas, siis eesti keeles, vahel ka loodusõpetuses. Eriti tore, kui saab arvutit kasutada, sest meil päris arvutitunde ei ole veel.

Sinu tagasiside

Märkasid viga? Soovid midagi sellele sissekandele lisada?Anna meile tagasisidet…

Tagasiside

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 60 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.