Informaatika digiõpikud I ja II kooliastmele

Loodud: 08.05.2023 Uuendatud: 08.03.2024

Haridustase
{{ item.name }}
Ainevaldkond
{{ item.name }}
Teema
{{ domain.name }}
Tüüp
{{ item.name }}
Programmeerimiskeeled
{{ item.name }}
Programm on kasutatav
{{ item.name }}

"ProgeTiigri" programmi toel on loodud kaks digiõpikut.

  • Digiõpik I kooliastmele, kust leiab sellised teemad nagu digitaalne ohutus, kood ja digikunst.
  • Digiõpik II kooliastmele teemadega digimeedia, programmeerimine ja digihügieen.

Digiõpikuid saavad kasutada erinevate digivõimalustega koolid, kas informaatika ainetunnis, teistesse ainetesse lõimitult või huviringis, pakkudes seda täies mahus või erinevaid teemasid kombineerides. Õpetajate toetamiseks on koostatud ka vastavad didaktiliste soovitustega aine- ja tunnikavad.

Mõlemad digiõpikud põhinevad varasemalt väljatöötatud kontseptsiooni "Uued õppeteemad põhikooli informaatika ainekavas nüüdisaegsete IT-oskuste omandamise toetamiseks" vastavate kooliastmete osadel. Digiformaat annab võimaluse neid õpikuid järjepidevalt kaasajastada.

Koostöös Eesti Informaatikaõpetajate Seltsiga on digiõpikud kaasajastatud.

Digiõpikud on loodud Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Tagasiside

Tagasiside tüüp
{{ error }}
Tagasiside
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i puutumatusnormid ja kasutustingimused.

Aitäh!

Sinu tagasiside on salvestatud.

ProgeTiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 102 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.